På Unrar-online.com kan du avkomprimera .zip- och rar.-filer utan att behöva installera något program.

Detta gör Unrar-online.com pefekt för skolan och jobbet där en avkomprimeringsmjukvara oftast saknas.

In case you are looking to create a zip file online instead of opening a zip online go to: cloudzip.net